Tjenester

Dine forventninger er våre krav!

Tjenester

Service og vedlikehold

Vi leverer en rekke tjenester relatert til installasjon, bruk og vedlikehold av overflate- og brønnserviceutstyr:

 • Site-inspeksjoner, planlegging, klargjøring, opp- og nedrigging

 • Service og vedlikehold av Z-015 utstyr:

  • Generell service og vedlikehold innen elektro, hydraulikk, pneumatikk og HVAC

  • Rengjøring, sandblåsing, overflatebehandling, maling og lakkering

  • Oppgradering og levetidsforlengelse, også ute på rigg

  • Feilsøking og feilretting

  • Ombygging og modifisering

 • Funksjons- og ytelsestesting (pulltesting) av wireline vinsjer etter større vedlikehold, før shipping offshore

Utleie

 • Transport- og vedlikeholdskontainere (med eller uten forbruksmateriell/verktøy)

 • Kontainere, fra enkle arbeidskontainere til ventilerte overtrykkskontainere

 • To-enhet WIRELINE vinsjpakke bestående av:

  • Kompakt elektrisk-hydraulisk vinsj

  • Kombinert arbeids- og datakontainer

 • Personnel:

  • Wireline vinsj operatører

  • Brønnservice teknikkere

Andre

Vi utfører også:

 • Termografering innen industri, landbruk, bolig og offshore

 • Ingeniørtjenester innen mekanikk, struktur, elektro, hydraulikk, automasjon, instrumentering, mekatronikk og PLS programmering

 • Produktutvikling, også for Ex områder med ATEX/IECEx sertifisering

 • Prototyping og validering/test av konsepter, løsninger og utstyr

 • Teknisk rådgivning

Dokumenter